Sıkı ebeveynlik daha küçük beyinlere yol açabilir

  • 80

Bir çocuğa sık sık bağırılırsa, vurulursa veya sarsılırsa, bunun ciddi gelişimsel sonuçları olabilir. Bu zaten birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak şimdi yapılan bir çalışma, sert bir yetiştirme tarzının, X-ışınlarında bile saptanabilen daha küçük beyin yapılarına da yol açabileceğini bulmuştur.

Montreal (Kanada). Kendi çocuğunuzu katı kararlarla büyütmek, hemen hemen her ülkede hala yaygın bir uygulamadır. Bu aynı zamanda ebeveynlerin bazen biraz daha yüksek sesle bağırmaları ve hatta kendi çocuklarına bağırmaları veya vurmaları anlamına gelir. Böyle bir yetiştirme tarzının birçok çocuğu sonraki yaşamlarına iyi hazırlamak yerine onlara zarar verme eğiliminde olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Özellikle sosyal ve duygusal beceriler genellikle katı bir yetiştirilme tarzından muzdariptir.

Çocuk istismarı ile ilgili mağdurların beyin gelişimi arasında bir bağlantı da zaten kurulmuştur. Çocukken cinsel, psikolojik veya duygusal olarak istismara uğramış genç yetişkinlerin daha küçük prefrontal korteksleri ve amigdalaları vardır. Bu iki beyin bölgesi, duyguların düzenlenmesinde ve anksiyete bozukluklarının veya depresyonun başlamasında önemli roller oynar.

Sıkı yetiştirme benzer bir etkiye sahiptir

Çocukluklarında ciddi istismar yaşamamış, sadece sert bir şekilde yetiştirilmiş ergenlerde ve gençlerde bile, etkilenen bölgeler aynı yaştaki diğer insanlara göre daha küçüktü. 2019’da yayınlanan bir araştırma, daha katı ebeveynlik önlemlerinin çocukların beyin işlevleri üzerinde etkisi olduğunu zaten göstermişti. Şimdi Cambridge Üniversitesi’nin Development and Psychology dergisinde yayınlanan çalışma, etkilenen çocukların beyinlerinin yalnızca farklı davranmakla kalmayıp aynı zamanda farklı şekilde yapılandırıldığını da gösteriyor.

Çocuklar doğumdan itibaren izlendi

Çalışmayı yürütmek için, 2000’li yılların başında birkaç çocuk doğumdan itibaren izlendi. İki ila dokuz yaşları arasında, incelenen çocuklar yıllık olarak kaygı seviyeleri ve gelişimsel yetersizlikler açısından değerlendirildi. Aynı zamanda, ilgili ebeveynlerin eğitim önlemleri değerlendirildi. Çocuklar, katı veya daha rahat bir yetiştirilme tarzına sahip olmalarına göre iki gruba ayrıldı. 12 ile 16 yaşları arasındaki ergenler yine kapsamlı muayenelere tabi tutuldu. Daha sonra katı ebeveynlik ile daha küçük beyin alanları arasındaki bağlantıyı kurmak için çoklu MRI taramaları analiz edilebilir.

Çocuk yetiştirmek değişmeye devam edecek

Geçmiş çalışmalar, ebeveynliğin son birkaç on yılda şiddetten konuşmaya geçmesine yardımcı oldu. 70’li ve 80’li yıllarda birçok ailede çocukların disiplini hala günlük yaşamın bir parçasıyken, son yıllarda kamuoyu algısı önemli ölçüde değişti. 1973’te Almanya’da öğretmenlere yönelik şiddet yasağı yürürlüğe girdi ve buna göre öğretmenler artık hiçbir şekilde öğrencilere fiziksel olarak saldıramaz. Kamusal alandaki bu yasalar birçok özel haneye de aktarılmıştır. Yeni çalışma ile ilgili araştırmacılar, çocuklara yönelik şiddetin azalmaya devam edeceğini umuyor. Ayrıca incelenen gençlerin yetişkinlikte daha sık tükenmişlik ve depresyon yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek için gözlemlenmeye devam edilecek.

Bir çocuğa sık sık bağırılırsa, vurulursa veya sarsılırsa, bunun ciddi gelişimsel sonuçları olabilir. Bu zaten birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak şimdi yapılan bir …

Devamını Oku

Bir çocuğa sık sık bağırılırsa, vurulursa veya sarsılırsa, bunun ciddi gelişimsel sonuçları olabilir. Bu zaten birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak şimdi yapılan bir …

Devamını Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir