Sağlıksız yaşam tarzı erkeklerin yaşamından 23 yıla mal oluyor

  • 82
Kısaca
  • Yaşam beklentisi , kan serum belirteçleri ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu ile doğru bir şekilde tahmin edilebilir.
  • Sağlıksız yaşam tarzına sahip erkekler 22,7 yıl daha erken ölüyor
  • Kadınlar için aradaki fark 14 yıl

Beş kan serum belirteci ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu, yaşam beklentisinin kesin bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. İstatistiksel olarak, özellikle düşük değerlere sahip erkekler hayatlarını 23 yıl kısaltıyor.

Heidelberg (Almanya). Birkaç yıl önce, Alman bilim adamları, tüm sağlık tavsiyelerine uyan insanların, çok sağlıksız bir yaşam tarzına sahip insanlardan ortalama 17 yıl daha uzun bir yaşam beklentisine sahip olduklarını gösterdiler. Alman Kanser Araştırma Merkezi’nden (DKFZ) bir ekip, şimdi diğer kan serumu belirteçlerini analiz ederek yaşam beklentisinin daha kesin olarak tahmin edilip edilemeyeceğini araştırdı.

DKFZ’de epidemiyolog olan Rudolf Kaaks, “Artık uygun serum biyobelirteçlerini de belirlersek, yaşam beklentisini daha da kesin bir şekilde tahmin edip edemeyeceğimizi bilmek istedik” diye açıklıyor. Age & Aging dergisindeki yayına göre bilim insanları, bir kişinin ortalama yaşam süresinin, beş kan serumu belirteci ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu kullanılarak kesin olarak belirlenebileceğini keşfettiler. Erkeklerde en sağlıksız yaşam tarzı ile birlikte olumsuz kan değerleri, yaşamı istatistiksel olarak 23 yıl kısaltır.

Laboratuvarda incelenen kan değerleri

Bilim adamları laboratuvarda beş kan değerini incelediler:

  • Büyüme Farklılaşma Faktörü 15 (GDF-15), oksidatif stres, iltihaplanma ve mitokondriyal işlev bozukluğunun bir belirteci
  • Böbrek fonksiyonunun bir belirteci olan sistatin C seviyeleri
  • NT-proBNP, kalp hasarı için bir belirteç
  • HbA1c, diyabet ve sağlıksız metabolizmanın bir belirteci
  • Sistemik inflamasyon için bir belirteç olan C-reaktif protein CRP

Kan örnekleri, 20 yıldan uzun süredir 25.000’den fazla deneğin yer aldığı Heidelberg EPIC çalışmasına katılanlardan alınmıştır. Pan-Avrupa araştırmasının amacı, diyet ve kanser gibi yaşam tarzı faktörleri arasındaki bağlantıları keşfetmektir.

Yaşam tarzıyla ilgili risk faktörlerinin profili

Araştırmaları için araştırmacılar, vücut kitle indeksini (VKİ), sigara ve alkol tüketimi gibi risk faktörlerini ve fiziksel aktivite gibi diğer faktörleri hesaba katan tüm denekler için yaşam tarzıyla ilgili risk faktörlerinin bir profilini oluşturdu.

“Araştırmacılar bu profili tek başına ele alırsa, en uygun profile sahip erkeklerin yaşam beklentisi, en sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip çalışma katılımcılarınınkinden 16,8 yıl daha uzundu. DKFZ’den yapılan açıklamada, kadınlar için bu farkın sadece 9,87 yıl olduğu belirtildi.

22.7 yıllık can kaybı

Hem yaşam tarzı hem de serum belirteçleri dikkate alındığında en olumsuz değerlere sahip erkekler, en sağlıklı gruptan ortalama 22,7 yıl daha erken ölüyor. Konulardaki fark sadece 14 yıldı. Yazarlara göre, sonuçlar yeni önleme stratejileri geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Ek olarak, sağlık-eğitim değeri vardır, bu nedenle insanları daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri için eğitebilirler.

“Muhtemel yaşam süresi kaybı, örneğin doktorların hastalarını sağlıksız alışkanlıklardan vazgeçmeye motive etmek için kullanabilecekleri yararlı ve anlaşılması kolay bir ölçüdür. Ayrıca, doğrudan müdahalelerden fayda sağlayabilecek, özellikle yüksek sağlık riskleri taşıyan kişileri belirlemek için de kullanılabilir,” diyor Bernard Srour.

Yaş ve Yaşlanma, doi: 10.1093/aging/afab271

Yaşam beklentisi, kan serumu belirteçleri ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu ile doğru bir şekilde tahmin edilebilir Sağlıksız yaşam tarzına sahip erkekler 22,7 yıl daha erken ölüyor Kadınlar 14 yıl fark yaşıyor

Yaşam beklentisi, kan serumu belirteçleri ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu ile doğru bir şekilde tahmin edilebilir Sağlıksız yaşam tarzına sahip erkekler 22,7 yıl daha erken ölüyor Kadınlar 14 yıl fark yaşıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir