Kategori: Tıp

Hastalıkların veya anormal durumların semptomlarının önlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi için kullanılan uygulamaları ve prosedürleri ifade eder