İnsanlar nesilden nesile şişmanlıyor

  • 84

Vücut kitle indeksi (VKİ) nesilden nesile artar. Etnik köken ve eğitim düzeyi, vücut ağırlığı üzerinde en büyük etkiye sahiptir.

Chapel Tepesi (ABD). Amerika Birleşik Devletleri’nde vücut kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde olan yetişkinlerin yüzde 70’inden fazlası fazla kilolu. University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırmaya göre daha yüksek bir demans riski de içeren aşırı kilo ve obezitenin sağlık riskleri nedeniyle, aşırı kilolu çocukların ve ergenlerin artan oranı epidemiyolojik açıdan özellikle sorunludur. Zaten genç yaşta aşırı kilolu olan insanlar , yetişkin olarak sağlıklı bir kiloya ulaşmakta zorlanırlar.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden bilim adamları şimdi ilk kez BMI’nin yaşam boyunca nasıl geliştiğini ve hangi eğilimlerin nesiller boyunca devam ettiğini incelediler. Uzman dergisi PNAS’taki yayınlarına göre, Yang Claire Yang’ın ekibi, 11 ila 107 yaşları arasındaki 65.000 katılımcının yer aldığı dört büyük ABD boylamsal çalışmasından elde edilen sağlık verilerini analiz etti. Değerlendirme için, bilim adamları verileri BMI’si ayrı ayrı değerlendirilen beş yıllık kohortlara ayırdı. Ayrıca eğitim düzeyi, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve etnik köken dikkate alınmış ve VKİ ile ilişkilendirilmiştir.

Vücut kitle indeksi (VKİ) nesilden nesile artar

Yang, “Daha genç doğum kohortlarında BMI ortalama olarak daha yüksekti ve daha erken doğan kohortlardan daha hızlı arttı” diye açıklıyor. 30 yaşında, 1950 ile 1954 arasında doğan insanların ortalama BMI’si 25.8’di (biraz fazla kilolu). Aynı yaşta, 1980 ile 1984 arasında doğan insanlar için BMI zaten 30,2 idi (obezite). Tüm doğum gruplarına bakıldığında, BMI’nin ergenlikten yetişkinliğe doğru arttığı ve bu gelişmenin genç nesillerde daha belirgin olduğu açıkça görülüyor. Maksimum seviyeye 59-69 yaşları arasında ulaşılır, 70 yaşından itibaren ise hastalık ve diğer etkileyen faktörler vücut ağırlığının azalmasına neden olur.

Irk ve eğitim vücut ağırlığını belirler

Yang’a göre ABD’de vücut ağırlığını etkileyen en önemli faktör, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve kişinin kendi eğitim nitelikleridir. “Ebeveynlerin ve katılımcıların daha yüksek eğitim seviyeleri, tüm yaş gruplarında daha düşük BMI puanları ile ilişkilendirildi. Yaşam boyu ortalama BMI’deki artış, ebeveynleri üniversite mezunu olan kadınlar arasında da daha küçüktü,” diye açıklıyor Yang.

Etnik köken de vücut ağırlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Araştırmacılar, “Siyahlar ve Hispanikler, tüm yaş gruplarında devam eden beyazlara kıyasla hayatın erken dönemlerinde büyük ölçüde yüksek BMI değerleri gösterdiler” diye açıklıyor. Bunun ana nedeni genellikle düşük sosyo-ekonomik statüdür. Yang, “VKİ yörüngesindeki bu eşitsizliğin olası bir mekanizması, ayrımcılık yükünün ve sağlık kaynaklarına farklı erişimin biyolojik yaşlanma süreçlerinin hızlanmasına veya azınlıkların beyazlara kıyasla daha az sağlığı geliştirici davranışlar sergilemesine yol açmasıdır” diye açıklıyor.

Ergenlik ve genç yetişkinlik çok önemli

Yang, “Bu çalışma, ergenlik ve genç yetişkinliği, obezitenin hızla artabileceği ve yetişkinlikte yerleşik hale gelen ırksal ve eğitimsel eşitsizliklerin ortaya çıktığı kritik bir pencere olarak tanımlıyor” diye açıklıyor. Bu nedenle bilim adamları, özellikle gençleri hedefleyen önleme programları oluşturmanın mantıklı olduğunu düşünüyor.

Vücut kitle indeksi (VKİ) nesilden nesile artar. Etnik köken ve eğitim düzeyi, vücut ağırlığı üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Chapel Tepesi (ABD). Amerika …

Devamını Oku

Vücut kitle indeksi (VKİ) nesilden nesile artar. Etnik köken ve eğitim düzeyi, vücut ağırlığı üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Chapel Tepesi (ABD). Amerika …

Devamını Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir