Covid-19 aşısından minimum miyokardit riski

  • 86

Aşı yan etkisi olarak Covid-19 hastalığına bağlı miyokardit, miyokarditten yaklaşık 1000 kat daha sık görülüyor.

Viyana, Avusturya). Sağlık Bakanlığı verilerine göre Avusturya’da şimdiye kadar 17,5 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı. Federal Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik Dairesi (BASG) tarafından hazırlanan bir rapor, 186 kişide miyokardit (kalp kası iltihabı) geliştiğini gösteriyor.

Yaşları 71 ile 88 arasında değişen dört kalp hastası da aşı olduktan sonra hayatını kaybetti. Ancak BASG’den Barbara Tucek, bu vakalarda ölüm nedeninin doğrudan miyokardite atfedilemeyeceğini açıklıyor.

Kalp kası iltihabı hafiftir

Avusturya’da aşılamadan sonra miyokardiyal inflamasyon çoğunlukla genç erkeklerde görüldü. “Özellikle 30 yaşın altındaki genç erkeklerde ve özellikle iki hafta içinde ikinci dozdan sonra miyokardit vakalarının çok nadiren ortaya çıktığı gözlemlendi. Genellikle hafifti ve sonuçsuzdu” diye açıklıyor Tucek. Bu, aşılamadan sonra miyokarditin çoğu durumda hafif olduğu ABD ve Hong Kong’dan yapılan iki çalışma ile de doğrulanmıştır.

Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Çalışması

JAMA dergisindeki bir yayına göre, Atlanta’daki Hastalık Kontrol ve Önleme’deki (CDC) bilim adamları, Aralık 2020 ile Ağustos 2021 arasında ABD’de gerçekleşen BioNTech/Pfizer veya Moderna’dan bir mRNA aşısı ile aşıları analiz ettiler.

Aşılanan 192.405.448 kişiden 1.626’sında miyokardit gelişti. Ortalama olarak, etkilenenler 21 yaşındaydı. Çoğunluk (%80) erkekti. CDC verilerine göre, Covid-19 aşısı sonrası 30 yaş altı miyokarditten ölüm olmadı. Bu nedenle yazarlar, aşılamanın Covid-19’dan ölme veya ciddi şekilde hasta olma riskini önemli ölçüde azalttığını, kalp kası iltihabı riskinin asgari düzeyde yüksek olduğunu düşünmeyi önermektedir.

Sinovac ile mRNA aşısı

Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan Hong Kong Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, genel olarak Çin mRNA aşısı ile Sinovac ve kalp iltihabı arasında bir bağlantı olup olmadığını inceledi. Çalışma ayrıca kardiyak inflamasyon ve özellikle miyokardiyal inflamasyon riskinin BioNTech/Pfizer mRNA aşısı, Sinovac mRNA aşısı ve Sinovac inaktive aşısı arasında farklılık gösterip göstermediğini karşılaştırdı.

Analize göre, yetişkin erkeklerde miyokardit riski BioNTech/Pfizer’in ikinci dozundan sonra minimal düzeyde artmaktadır. Buna göre her 100.000 aşı kalp iltihabına yol açıyor. Sinovac ise riski artırmamalı.

Genel olarak, Hong Kong’da analiz edilen veriler, aşılamadan sonra 20 kalp iltihabı vakası gösterdi. Ancak ölüm bildirilmedi ve hastaların hiçbiri yoğun bakıma ihtiyaç duymadı. Aynı zamanda, çalışma döneminde 133 aşılanmamış Covid-19 hastası yoğun bakımda tedavi altına alındı, bunlardan 14’ünde kalp enfeksiyonu gelişti. 133 hastanın 12’si öldü.

Üçüncü aşılama da düşünülemez

BASG verilerine göre üçüncü aşılama bile henüz miyokardit vakalarının sayısında artışa yol açmadı. Tucek, “Üçüncü bir aşılama, birinci veya ikinci aşılamaya kıyasla miyokardit riskini daha fazla artırmaz” diyor.

Genel olarak, aşılamanın bir yan etkisi olarak miyokardit, tüm aşılarda bir Covid 19 hastalığından sonra olduğundan çok daha az sıklıkta görülür. Viyana Tıp Üniversitesi’nden Mariann Gyöngyösi’nin açıkladığı gibi, CoV kaynaklı miyokardit, mRNA miyokarditinden yaklaşık 1000 kat daha yaygındır. Ayrıca aşılamadan sonra kalp kası iltihabı vakaların yüzde 99’unda hafiftir.

Aşı yan etkisi olarak Covid-19 hastalığına bağlı miyokardit, miyokarditten yaklaşık 1000 kat daha sık görülüyor. Viyana, Avusturya). Sağlık Bakanlığı verilerine göre Avusturya’da şimdiye …

Devamını Oku

Aşı yan etkisi olarak Covid-19 hastalığına bağlı miyokardit, miyokarditten yaklaşık 1000 kat daha sık görülüyor. Viyana, Avusturya). Sağlık Bakanlığı verilerine göre Avusturya’da şimdiye …

Devamını Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir